Oyaz | ایاز

هر آنچه در اُیاز می بینید

حاصل یک کوشش تیمی است، ما خواستیم همت کردیم و توانستیم؛ امیدواریم تلاش های مجموعه ما بتواند تاثیری هرچند کوچک در بهبود کیفیت صنایع، بلاخص صنعت نساجی دنیا داشته باشد. هم‌اینک در این راه به دنبال همکارانی پویا، فعال و مشتاق به پیشرفت و توسعه هستیم.

خلاقیت و نو‌آوری

معتقدیم خلاقیت و نو‌آوری به منزله روح شرکت بوده و به آن ارج می‌نهیم.

آموزش

خود را ملزم به ارتقا می‌دانیم و برای این هدف آموزشهای مفیدی برگزار می‌کنیم

کار تیمی

ایمان داریم توانمدیهای ما در سایه کار تیمی اثربخش و کارا خواهد بود

امنیت شغلی

همراه ما می‌توانید آسوده خاطر به فردا بیاندیشید

ارتباط با مجموعه اُیاز

پیمایش به بالا